Vietnam WindPower 2019_Vietnamese

Blog
Typography

Chào mừng quý vị tới Hội nghị Điện gió Việt Nam lần thứ hai!

Tiếp nối thành công của Hội nghị Điện gió Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra vào tháng 6 năm 2018 thu hút gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế, 30 diễn giả tiêu biểu của ngành và chính phủ, Hiệp hội Điện gió Toàn cầu sẽ tổ chức Hội nghị Điện gió Việt Nam lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2019, với sự hợp tác của GIZ và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội.

Việc thiết lập biểu giá FIT (Feed-in-Tariff) vào tháng 8 năm 2018 đã tạo ra động lực mới cho thị trường điện gió tại Việt Nam và thu hút hàng loạt dự án phát triển. Hiện tại tổng công suất điện gió được lắp đặt trên cả nước đã đạt 187 MW và chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển điện gió ở mức 800 MW vào năm 2020, 2.000 MW vào năm 2025 và 6.000 MW vào năm 2030.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số thách thách về mặt chính sách cần được giải quyết để các nhà phát triển dự án có thể tạo ra các hợp đồng mua bán điện (PPA) có khả năng mang lại lợi nhuận từ góc độ tài chính dự án quốc tế, trong khi đó tiềm năng dài hạn và tác động hệ thống của năng lượng tái tạo vẫn chưa được công nhận đầy đủ trong quy hoạch dài hạn.

Tại hội nghị được tổ chức ngày 12 tháng 6 và diễn ra trọn vẹn một ngày này, chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề nêu trên và các vấn đề cấp bách liên quan đến sự phát triển của một ngành công nghiệp điện gió và năng lượng tái tạo bền vững.

Các chuyên gia ngành công nghiệp điện gió trong nước và quốc tế, chuyên gia từ các tổ chức tài chính và đại diện cấp cao của chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sẽ thảo luận về những nội dung cần đạt được nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển hơn nữa của ngành điện gió.

Để được cập nhật thông tin về sự kiện này và các sự kiện sắp tới, hãy đăng ký để nhận bản tin của chúng tôi.

Đặt lịch ngay! ngày 11-12 tháng 6 năm 2019

 Read full article on GWEC